Welkom op de site van de Nicolaascantorij

De naam is ontleend aan de  Grote- of  Sint NicolaasKerk te Edam

Omdat de cantorij regelmatig medewerking verleent aan de Protestantse  gemeente hebben wij een overwegend klassiek repertoire.

De cantorij kreeg (en krijgt) vooral bekendheid door de jaarlijkse uitvoeringen van Christmas Carols in de kaarsverlichte Grote Kerk van Edam en meestal ook in een kerk elders.  Rond december vindt u dit ook onder "Agenda".

Hoewel Edam de standplaats is, wordt daarbuiten ook in andere kerken gezongen. Zo zingen wij bijvoorbeeld eens per jaar in een dienst van het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis en van tijd tot tijd in de Keyserkerk van Midden Beemster.