In 2018 bestaat de Nicolaascantorij Edam 50  jaar.

Deze pagina's archiveren de voorbereiding en acties rond dit jubileum