Lessons & Carols 2017 in de RK Parochiekerk van de Heilige Geest

te Heerenveen, Crackstraat 13.