Het huidige bestuur:

Voorzitter:           Hr. J. Slotboom    Wijkermeerstraat 18,  1135 JK   Edam

Secretaris:           Hr. H.A. Kraaij,   Cl. Boesserstraat 3,      1135 HR   Edam

Penningmeester: Mw. A de Jong,  Corn. Boldingstraat 13, 1132 VD   Volendam

De Nicolaascantorij is een vereniging met rechtspersoon (KvK nr:  37118009)

Bankrelatie:

  Rabobank

   Rekening nummer: N L 0 9 R A B O 0 1 2 0 2 6 5 0 5 2

   Rekening naam :     N i c o l a a s c a n t o r i j

   Het Rabo Waterland Cooperatiefonds draagt bij in de kosten van de Lessons & Carols

Adres L & C Heerenveen

                   Parochiekerk van de Heilige Geest

               Crackstraat 13, 8441 ES

 Web hosting : jouwweb