H i s t o r i e

De Nicolaascantorij is begonnen rond de jaarwisseling 1968 – 1969 onder leiding van Wim Kloppenburg, met als doel het bevorderen van de gemeentezang. De officiële naam is “Nicolaascantorij, cantorij van de Grote of Sint Nicolaaskerk te Edam” en is sinds enige jaren een vereniging met rechtsbevoegdheid, maar onderhoudt relatie met de PKN-gemeente Edam.

 Het begin was eenvoudig, de eerste 100 liederen in de bibliotheek waren vrijwel allemaal éénstemmig. Deze zijn rond het jaar 2000 uit het archief gehaald en apart bewaard.

Momenteel zijn in het archief opgenomen bijna 600 muziekstukken, waarvan veel – de keuze én grote liefde van de cantor/organist Ank de Blaeij-Hamelink die tot haar overlijden in 2012 de directie voerde – Engelstalige werken onder meer in de anglicaanse traditie. Dit resulteerde dan ook in een langjarige traditie: het jaarlijks uitvoeren van Lessons and Carols. Ook is een aantal jaren in de Grote Kerk in Edam de Lucas-Passion naar een handschrift van J.S. Bach uitgevoerd. Daarna is ook de Mattheus-passie van Willem Vogel gezongen.

Vanaf medio 2012 staat de cantorij onder directie van een waardige opvolgster van Ank de Blaeij-Hamelink. Zij geeft leiding aan  de vaste kern (‘normale’ bezetting) van de cantorij, waarbij bij bijzondere projecten en de carol-uitvoeringen ook een aantal vaste gastzangers aanwezig zijn.